Press.nu var ett researchverktyg för journalister, som startade 1998 i form av en länksamling.

Press.nu var sannolikt det första svenska exemplet på så kallad ”data journalism” och webbplatsen kom att samla en mängd prejudicerande domar och databaser med offentlig information. Bland annat publicerade sajten, 1999, ett omfattande material från Hälso- och sjukvårdens granskningsnämnd.

Andra exempel på databaser som sammanställdes och publicerades är diarielistor från stadsdelsnämnder i Göteborg och uppgifter om insideraffärer från Finansinspektionen. Till webbplatsen fanns också kopplat en periodisk skrift och ett nyhetsbrev, med namnet Paragrafryttaren.

Aktiviteten på webbplatsen avtog under mitten av 00-talet och den lades ned runt 2005.